De webpagina’s, de tekst en de foto’s die worden gepresenteerd op de website www.moulindepiot.com en onderliggende pagina’s en domeinen (reportages, blog…) zijn eigendom van de gemeente Chéniers.

De presentatie en de inhoud van de website www.moulindepiot.com vormen gezamenlijk een oorspronkelijk werk dat wordt beschermd door de van kracht zijnde wetten betreffende het intellectueel eigendom. De wet op de intellectuele vrijheid beschouwd met name als geestelijke werken « fotografische werken en werken gerealiseerd met behulp van technieken overeenkomstig aan de fotografie (Art. N°9 L. 112-2). De auteur heeft het alleenrecht zijn werk te verspreiden. Onder voorbehoud van Art L. 132-24, bepaalt hij de wijze van publicatie en verspreiding en de voorwaarden hiervan (Art. L. 121-2 du CPI).
Elke volledige of gedeeltelijke tentoonstelling of reproductie zonder nadrukkelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden of rechtverkrijgenden is onwettig. Hetzelfde geldt voor de vertaling, de aanpassing of de transformatie, de bewerking of de reproductie middels kunst of anderszins (Art. L. 122-4 du CPI). Dit verbod strekt zich uit, zonder dat deze lijst uitputtend is, tot elk element aanwezig op deze website: beeldschermpresentatie, teksten, logo’s, foto’s…

De persoon die zonder toestemming van de auteur een werk kopieert om deze aan het publiek tentoon te stellen begaat een daad van vervalsing.  Elke uitgave van tekst, muzikale compositie, tekening, schilderkunst of elke andere gedrukte, gegraveerde productie, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder inachtneming van de wet en regelgeving betreffende het eigendom van auteurs, is een vervalsing; en elke vervalsing is een strafbaar feit (Art. L. 335-2 du CPI).

Een strafbaar feit is ook elke kopie, weergave of verspreiding, op welke wijze ook, van een geesteswerk in schending met de auteursrechten, zoals deze zijn vastgelegd en bepaald bij de wet (Art. L.335-3 du CPI).